Lze u jednoho zaměstnance současně zpracovávat mzdy více pracovněprávních vztahů?

Ano, aplikací Mzdy Vema je možné pro jednoho zaměstnance zpracovávat současně i více pracovněprávních vztahů.

Naše společnost nemá žádné IT oddělení a rádi bychom využívali informační systém pro personální práci. Je nějaká možnost využívat ho bez IT pracovníků?

Všechny naše aplikace je možné využívat v cloudu. Péče o data a provoz aplikací jsou přeneseny z uživatele na poskytovatele služby, takže uživateli odpadá nutnost instalací nových verzí či aktualizací. K datům pak přistupuje vzdáleně přes internet.

Dodáváte docházkový systém i s docházkovým terminálem?

Ano, elektronický docházkový systém Vema je tvořen nejen programovým vybavením pro vyhodnocení dat (aplikace Docházka), ale i technickým vybavením pro evidenci průchodů kontrolními místy a prostředky pro přenos údajů.

Je možné automaticky vypočítat náhradu mzdy za dovolenou?

Ano, aplikace Mzdy vypočítá náhradu mzdy za dovolenou. Náhrada se počítá za dny podle rozvrhu nebo v jejich průměrné délce. Pokud je zadán interval dovolené delší než je nárok, náhrada se poskytne jen za počet dní odpovídajících nároku. Na ostatní dny se automaticky vytvoří neplacené volno.

Co jsou to dynamické dokumenty?

Dynamické dokumenty jsou vedle dynamických tabulek jedním z nástrojů pro dynamickou analýzu dat. Zobrazují stav databáze až do nejmenších detailů, a to i data z minulých let.

Na jakém principu pracuje V4 Cloud?

Využije-li zákazník řešení V4 Cloud, přistupuje k aplikacím vzdáleně přes internet. Na jeho počítači je nainstalován jednoduchý a nenáročný tenký klient. Uživatel nemusí vlastnit licenci užívaných aplikací – pouze si pronajímá jejich funkcionalitu. Nemusí se starat ani o instalaci nových verzí a aktualizací, neboť aplikace jsou nainstalovány na serverech v chráněném datovém centru poskytovatele služby. V4 Cloud je vhodný pro všechny typy uživatelů.

Jaké služby v rámci podpory poskytujete?

Všem uživatelům poskytujeme nadstandardní služby. Pro operativní služby mohou klienti využít Call centrum, včetně hotline a konzultací. Pro nejrychlejší přístup k informacím mohou uživatelé prostřednictvím internetu využít Bázi znalostí, která obsahuje informace o produktech, návody a postupy, popisy problémů a jejich řešení. Uživatelé mají k dispozici bohatý metodický materiál, pravidelně se účastní seminářů a školení. Poskytujeme též standardní konzultace u zákazníků. Společnost Vema rovněž nabízí využívání aplikací v cloudu a externí zpracování mezd.

Zpracováváte mzdy i externě? A záleží přitom na velikosti organizace?

Ano, nabízíme i externí zpracování mezd. Při outsourcingu mezd nezáleží na velikosti organizace, využívají jej společností různých velikostí, typů i zaměření.

Jakým způsobem probíhá komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení?

V aplikacích pro komunikaci s Českou správou sociálního zabezpečení lze přes VREP (veřejné rozhraní pro e-Podání) pohodlně odesílat evidenční listy důchodového pojištění, přehledy o výši pojistného a data do registru nemocenského pojištění.