Kromě běžných pokladních dokladů a hotovostních úhrad faktur nabízí Pokladna systém vystavení a automatického vyúčtování záloh a evidenci plateb kartami.

V Pokladně je plně řešena problematika DPH a zpracování pokladních dokladů ve valutách včetně výpočtu kursových rozdílů.

*
*
*
*
*
*