Účetní zápisy saldokontních účtů se aktualizují z deníku a nevyrovnané případy zůstávají v evidenci přes hranici roku.

Saldokonto účtů umí vytvářet párovací případy, automaticky spárovat vybrané účetní zápisy a tvořit na rozdíl vyrovnávací doklady s on-line vazbou na účetnictví. Všechny párovací procesy lze vrátit zpět.

Aplikace obsahuje přehledné jednoduché výstupy, které usnadňují dohledání souvisejících zápisů.

*
*
*
*
*
*