Součástí řešení je hodnocení zaměstnanců s možností sestavit skupiny zaměstnanců a nastavit jim odlišná kritéria hodnocení, hodnocení podle různých typů škál a stupnic. Hodnocení pracuje s různými možnostmi výpočtu a korekcemi vypočtených hodnot. Dokumenty z hodnocení podporují proces hodnocení od vytvoření hodnotících formulářů až po protokoly z hodnocení.

*
*
*
*
*
*