• tvorba organizační struktury v čase
  • definice systemizovaných míst včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků
  • rezervace a obsazení systemizovaných míst lidskými zdroji
  • založení a změny vlastností systemizovaných míst s využitím vzorů
  • modelování organizačních změn
  • výstup a zobrazení informací v grafickém editoru organizačních schémat
*
*
*
*
*
*