Slouží k plánování a schvalování dovolené a dalších typů nepřítomnosti, zejména zdravotního a sociálního volna. Umožní sledovat nárok zaměstnance na volno, čerpání a zůstatky volna. Řešení je navrženo formou elektronického schvalovacího procesu.

*
*
*
*
*
*