Workflow slouží jako softwarová podpora personálních a dalších procesů v organizaci. Workflow lze použít pro management postupů, jež procházejí schvalovacím procesem, případně jsou pouze předávány více osobám. Umožňuje elektronické předávání formulářů v organizaci pomocí uživatelsky předem definovaného procesu.

Zajišťuje dodržování pracovních postupů v procesech jako je například nástup nového zaměstnance, personální změny nejrůznějšího charakteru, schvalování dovolené, nebo schvalování pracovních cest apod.

*
*
*
*
*
*