Výpočet nároku všech tří typů dovolené:

  • dovolené za kalendářní rok nebo její poměrné části
  • dovolené za odpracované dny a
  • dodatkové dovolené pro zaměstnance pracující ve zvlášť obtížném nebo zdraví škodlivém prostředí,

probíhá automaticky ze zadaných vstupních údajů.

Program plní tyto funkce:

  • určí, zda vznikne nárok na dovolenou (podle trvání pracovního poměru a druhu pracovněprávního vztahu) a vypočítá délku tohoto nároku 
  • stanoví a přepočte nárok na dovolenou u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou 
  • automaticky provádí krácení nároku na dovolenou 
  • podle zadání vypočítá náhradu mzdy za dovolenou, náhrada se počítá za dny podle rozvrhu nebo v jejich průměrné délce, pokud je zadán interval dovolené delší, než je nárok, náhrada se poskytne jen za počet dní odpovídajících nároku, na ostatní dny se automaticky vytvoří neplacené volno 
  • při ukončení pracovního poměru a ke konci roku program bilancuje čerpání dovolené.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru Mzdy?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*
*