Město Ostrava

Město Ostrava využívá aplikace Vema už od roku 1996. Od roku 2010 je systém z jednotlivých městských obvodů centralizovaný ve společném datovém centru.

Ministerstvo financí ČR

Významná část rezortu financí využívá informační systém Vema už od devadesátých let. Kromě prakticky všech standardních aplikací mají k dispozici i mnoho produktů vyvinutých na míru.

Ing. Jaroslav Škop, IS, město České Budějovice

„V současné době používáme Vemu v rozsahu HR a městská policie, spadající pod Statutární město České Budějovice, má Docházku."

Martina Švagrová, referent, město Kaplice

„Vema se pro mě stala značkou spolehlivosti, dobré spolupráce a přátelského jednání.“

Město Milevsko

Město Milevsko používá moderní cloudové řešení HR. Jejich 120 zaměstnanců má vedenou personální agendu a bezchybně zpracované mzdy v programu Vema.