Je vhodný například pro:

  • církve a náboženské společnosti

  • zájmová sdružení

  • obecně prospěšné společnosti

  • chráněné dílny

  • charity a nadační fondy

  • kulturní instituce

  • společenství vlastníků bytových jednotek

  • centra pro děti a mládež

  • střediska pro zdravotně či mentálně postižené

Tyto instituce mají většinou jen omezené finanční prostředky, proto je jejich chod mnohem komplikovanější, než je tomu u společností výdělečných. Vzhledem k této situaci je třeba dosáhnout co největší efektivnosti v nákladové a řídící oblasti.

Společnost Vema díky dlouholetým zkušenostem s těmito nepodnikatelskými subjekty vytvořila řešení k účinnějšímu využívání zdrojů, díky němuž usnadní některé činnosti nezbytné pro chod organizace a zajistí úplný přehled dokumentů.

Pro neziskové instituce a organizace nabízíme aplikaci HR Vema, která řeší například problematiku mezd, personalistiky, docházkového systému, vzdělávání, systemizace a výběrového řízení.

Specializované uživatelské sestavy

Varianta systému pro nepodnikatelské subjekty obsahuje i specializované uživatelské sestavy, například:

Práce 2-04 – sestava S25, čtvrtletní zjišťování údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd v nepodnikatelské sféře.

Reference v oblasti neziskových organizací.

*
*
*
*
*
*
*