Mohou jej využívat veškeré orgány státní správy a samosprávy:

 • ministerstva

 • krajské úřady

 • městské a obecní úřady

 • pracovní úřady

 • finanční úřady

 • živnostenské úřady

 • katastrální úřady

 • stavební úřady

 • matriční úřady

 • hygienické úřady

 • soudy

 • správy sociálního zabezpečení

Na Ministerstvu financí České republiky, Daňové správě a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pracuje víc než 21 000 zaměstnanců. Díky tomu je tento projekt nejrozsáhlejší implementací informačního systému Vema.

Městské úřady a obce nejčastěji využívají osvědčené aplikace Mzdy a Personalistika. V poslední době ale i ony přicházejí na výhodnost komplexnějšího řešení pro podporu řízení vlastních lidských zdrojů a dokupují další aplikace.

Vedle tradičních prvků systému, jako je zpracování mezd a personální oblast, je proto využíván elektronický docházkový systém s bezkontaktními čipovými kartami.

Odborný růst pracovníků a jejich pravidelné hodnocení sledují aplikace Vzdělávání (podporuje realizaci zákona 312/2002 Sb., o vzdělávání úředníka) a Hodnocení, případně Zaměstnanecké výhody.

Plánování pracovních míst se snadnou tvorbou i tiskem organizačních schémat řeší aplikace Systemizace.

Reference v oblasti státní správy a samosprávy.

*
*
*
*
*
*
*