Informační systémy Vema poskytují zdravotnickým institucím ucelené řešení pro řízení organizace bez ohledu na to, o jaké zařízení se jedná. Zdravotnický software je přizpůsoben na míru potřebám jednotlivých zdravotnických zařízení. Informační systém Vema pro zdravotnictví je vhodné využívat v celém svém rozsahu - jak v oblasti řízení lidských zdrojů, tak i v oblasti ekonomiky a logistiky.

Nabízené nástroje řešení proto využijí:

  • nemocnice

  • ozdravné léčebny

  • lázně

  • polikliniky

  • zdravotnické laboratoře

  • záchranné služby

  • centra specializovaných či obvodních lékařů

  • lékárny

Reference v oblasti zdravotnictví.

*
*
*
*
*
*
*