MENU Zavřít

Jak na správný onboarding nováčků

  • Ing. Kateřina Menšíková
  • 5. 9. 2023

Stává se vám, že nově přijatí zaměstnanci rychle odcházejí nebo že jejich začlenění do týmu není tak hladké, jak byste si představovali? Vše záleží na správném procesu onboardingu, který může výrazně ovlivnit zkušenost nováčků a zajistit, zda u vás zůstanou či nikoliv.

Co je to onboarding proces?

Onboarding, často označován také jako začlenění nováčků, je proces, během kterého jsou nově přijatí zaměstnanci seznámeni s firemní kulturou, pracovními postupy a svými novými kolegy.  

Nejedná se pouze o administrativní procesy, ale také o vytvoření dobrého prvního dojmu a nastavení správného směru pro budoucí vývoj a růst zaměstnance ve firmě. 

Přihlaste se k odběru newsletteru a získávejte informace o HR novinkách včas.

Proč je onboarding tak důležitý?

Až 30 % zaměstnanců opustí své pracovní pozice během prvních šesti měsíců, a nedostatečný onboarding je mezi hlavními příčinami tohoto odchodu.

Správný onboarding může mít významný dopad na retenci zaměstnanců, jejich produktivitu a celkovou spokojenost v práci. Když noví zaměstnanci zažijí hladký přechod do nového pracovního prostředí, cítí se více zapojeni a loajálnější vůči firmě.

"Podle mě není nic horšího, než přijmout nováčka do firmy a neumožnit mu plynulou a přátelskou adaptaci a zapojení do týmu. To je ten nejdůležitější důvod, proč nepodcenit onboarding a k němu nastavené procesy – zajištění, že se nový kolega stane součástí firemní komunity hned od prvního dne," říká Soňa Straková, HR Business Partner.

6 výhody správně provedeného onboardingu

Onboarding není pouze o tom, ukázat novému zaměstnanci cestu k jeho pracovnímu stolu či jak zapnout počítač. Správně zavedený onboardingový proces přináší řadu výhod jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance.

Některé z hlavních výhod zahrnují:

1. Vyšší retence zaměstnanců

Zaměstnanci, kteří prošli kvalitním onboardingem, mají tendenci zůstat ve společnosti déle. Zkrácení doby adaptace a pochopení firemní kultury vede k lepšímu zapojení do práce.

2. Rychlejší začlenění do týmu

Přesné představení nového člena týmu a jeho role ostatním kolegům zvyšuje rychlost začlenění a vytváření pracovních vztahů.

3. Zvýšení produktivity

Když nováček přesně ví, co se od něj očekává a má všechny potřebné nástroje a informace, je schopen začít být produktivní mnohem rychleji.

4. Posílení firemní kultury

Onboarding je skvělou příležitostí k představení a upevnění firemní kultury. Nováček tak od začátku ví, co je pro firmu důležité a jak se do této kultury zapojit.

5. Snížení nákladů na nábor

Efektivní onboarding může snížit potřebu častého náboru, protože zaměstnanci zůstávají ve společnosti déle a rychleji dosahují plné produktivity.

6. Zlepšení firemního image

Slovo se šíří rychle. Když máte skvělý onboardingový proces, stáváte se žádaným zaměstnavatelem, a to přitahuje další talentované kandidáty.

Jak provést onboarding správně: Krok za krokem

1. Krok: Před nástupem: Ještě před prvním dnem zaměstnance zajistěte, aby vše bylo připraveno – pracovní stanoviště, potřebné materiály a přístupy k systémům. 
2. Krok: První den: Věnujte se nováčkovi osobně, provedete ho prostorem, představte ho týmu a nezapomeňte na firemní kulturu a hodnoty. 
3. Krok: Vzdělávání: Plánujte školení a pravidelné kontroly pochopení nových informací. 
4. Krok: Feedback: Ujistěte se, že nováček ví, kde a kdy může vyhledat pomoc, a plánujte pravidelné schůzky k získání zpětné vazby. 
5. Krok: Zapojení do týmu: Organizujte teambuildingy nebo jiné aktivity, které pomohou nováčkovi stát se součástí týmu. 

3 nejčastější chyby při onboardingu

Běžné chyby při onboardingu a jak jim předejít: 
1. Nejasné očekávání: Od začátku nastavte jasné očekávání a role. 
2. Nedostatečná příprava: Nezkracujte přípravnou fázi, aby měl nováček vše, co potřebuje, k úspěchu. 
3. Zanedbání feedbacku: Zpětná vazba je klíčová pro neustálé vylepšení onboardingového procesu.

S onboardingem vám pomůže Vema

Proces nástupu zaměstnance je jednou z hlavních funkcionalit, které pokrývá Personální systém Vema.

Tip: V rámci Personálního systému Vema jsou vytvořeny dvě speciální funkcionality Nástup zaměstnance a s tím spojený Nástupní list, které vám proces onboardingu výrazně zjednoduší.

Personální systém Vema v rámci správného procesu nástupu zaměstnance nezapomíná ani na správnou adaptaci zaměstnance, dobře zvládnuté výběrové řízení či samotná proces systematizace.

Nepodceňte onboarding proces

V dnešní konkurenční době na trhu práce nemůže být význam onboardingu podceňován. Jedná se o první krok k dlouhodobému vztahu mezi zaměstnancem a firmou, a proto by měl být pečlivě plánován a prováděn.

Podobné
články

Systém Vema vám přináší Seyfor