MENU Zavřít

Typický zákazník

Rozpočtové, příspěvkové a neziskové organizace všech velikostí

Ekos obsahuje řadu specifik, díky kterým vyhoví potřebám jak komerčních společností, tak i nepodnikatelských subjektů. Ať už je to komfortní komunikace například s Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS), Integrovaným informačním systémem Státní pokladny (IISSP), Registrem smluv, nebo tvorba řady účetních a finančních výkazů rozpočtových, příspěvkových a neziskových organizací.

Velký zájem ze strany klientů je o funkce, jež řeší dotace a granty v rámci vícezdrojového financování a sledují plány a rozpočty. Díky tomu je Ekos využívaný zejména ve školství, zdravotnictví, veřejné správě a v neziskových organizacích.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Systém Vema vám přináší Seyfor