Československá obchodná banka, a. s.

ČSOB a.s. Slovenská republika je jednou z najväčších a najsilnejších finančných skupín na Slovensku. 

Podnikatelé

Vďaka svojím členom vyniká širokým portfóliom služieb a produktov, medzi ktorými nechýbajú hypotéky, spotrebné úvery, sporiace a investičné produkty, bežné účty, ale i poistenie, stavebné sporenie, lízing či faktoring. 

"Znižujeme náklady a tiež prechádzame od papierov k on-line e-dokumentácii. Zamestnanci cez portálové riešenie majú k dispozícii e-dochádzku, e-plánovanie/e-žiadanie dovoleniek, e-výplatný lístok a Nástupné/Zmenové listy. Pre vedúcich sa HR portál stáva podporným nástrojom pri riadení zamestnancov."

"ČSOB a. s. sa aj cez personálny a mzdový systém Vema snaží budovať moderné Ľudské zdroje (HR). Využívaním škály modulov Vemy zefektívňujeme HR procesy."

Mgr. Mária Majerčáková
Československá obchodná banka, a. s.

Československá obchodná banka, a. s. používá

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

© Copyright 2023 Seyfor, a. s.