Definice organizační struktury

Více

Popis pracovních míst s tvorbou organizačních struktur

Chcete-li zabránit chaosu a zmatku, zaveďte v podniku systém. Nástroj, který vám nabízíme, pomůže definovat organizační útvary a vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých organizačních prvků.

Umožní vám v čase vytvářet jednotlivá systemizovaná místa včetně příslušných charakteristik a kvalifikačních požadavků. A další užitečnou vlastností tohoto nástroje je možnost rezervace a obsazení jednotlivých míst dostupnými lidskými zdroji.

Řešení obsahující tuto funkci

Máte dotaz k nabídce produktů či služeb?

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo produktech?
Neváhejte nás kontaktovat, velice rádi Vám pomůžeme.

Nebo volejte, rádi vám odpovíme na vaše dotazy: +420 530 500 500

Copyright 2019 Vema.cz