Přihlásit

Externí zpracování mezd

Externím zpracováním mezd dosáhnete úspory v nákladech

Proč externí zpracování mezd?

Externím zpracováním mezd (outsourcingem mezd) dosáhnete především úspory v nákladech. O jak velké sumě mluvíme, vám přiblíží níže uvedený modelový příklad. Přesnou kalkulaci vám rádi bezplatně zpracujeme. Navíc si tak ušetříte starosti spojené s mzdovou agendou.

Už nikdy nebudete muset řešit

 • únik informací a utajení výše mezd
 • náklady na mzdovou účetní
 • software, aktualizace a licence
 • školení a odbornost mzdové účetní
 • zastupitelnost mzdové účetní
 • soulad s legislativou a správnost výpočtů
 • kontroly státních orgánů

Uvidíte, že externě je to levnější

Na modelovém příkladu při 100 osobních číslech (zaměstnancích) a roční fluktuaci do výše 10 procent vidíte, nakolik se vyplatí řešit mzdovou agendu formou externího zpracování.

Mzdová účetní
(zaměstnanec)
Externí zpracování mezd
(outsourcing Vema)

 Mzda zaměstnance

25 000 Kč

 Měsíční zpracování mezd

15 000 Kč

 Odvody na zaměstnance

8 500 Kč

 Roční zúčtování mezd

15 000 Kč

 Režie zaměstnance *

4 000 Kč

 Nástupy/výstupy za rok

1 500 Kč

 Pronájem SW

  760 Kč

 Měsíční paušál

2 000 Kč

Souhrnný roční náklad
459 120 Kč

Souhrnný roční náklad
220 500 Kč

Roční úspora
238 620 Kč

* kancelář, energie, školení, atd.

Poplatek za zřízení outsourcingu závisí na velikosti organizace a náročnosti převzetí. Uvedená kalkulace je orientační, výsledná částka záleží vždy na podmínkách pro konkrétního zákazníka.

O outsourcingu mezd podrobně

Co všechno externí zpracování mezd obnáší?

Průběžná správa základních osobních údajů zaměstnanců a nastavení mzdových parametrů

 • zavádění osobních údajů zaměstnanců při vzniku, zániku a změně pracovního poměru
 • průběžná správa osobních údajů při změnách adres, číslech účtů, organizačních a jiných změnách
 • příprava zápočtových listů a dalších potřebných sestav spojených s ukončením pracovního poměru

Měsíční zpracování mezd

 • zpracování vstupních podkladů a výpočet čisté mzdy, povinné odvody, průměry, zůstatky dovolených, úrazy, exekuce, statistiky
 • příprava a tisk výplatních lístků
 • tisk všech potřebných sestav (účetní, rozborové, statistické, manažerské reporty)
 • podklady pro zaúčtování mezd, příprava platebního příkazu, podklady pro zaúčtování mezd včetně možnosti vyplácení mezd prostřednictvím dodavatele služeb (utajení výše mezd)
 • konzultace k aktuálním měsíčním výstupům zpracování

Komunikace s úřady ČSSZ a ZP

 • Zastupování v komunikaci s úřady (na základě plné moci), agendy sociálního a zdravotního pojištění, zastupování při kontrolách státních orgánů

Roční sestavy

 • příprava podkladů pro vyúčtování daně zálohové a srážkové, odvody do státního rozpočtu osob se zdravotním pojištěním
 • roční evidenční listy a další sestavy a manažerské reporty ve vazbě na uzavření roku

Portál

 • organizační struktura a hierarchie, možnost distribuce výplatních pásek, přístup k dynamickým dokumentům s možností tisku a exportu (čerpání mezd, bilance atd.)
 • pohled zaměstnance (pracovní zařazení, výplatní lístky a jejich historie)
 • pohled vedoucího pracovníka (podřízení zaměstnanci)
 • manažerské přehledy o organizaci a mzdách ve společnosti

Možné rozšíření služby

 • Službu outsourcingu mezd lze přímo integrovat s následujícími produkty z portfolia Vema:
  docházkový systém, systemizace, personalistika, vzdělávání, plánování dovolené, stravenky, cestovní příkazy
 • možnost systémové integrace na softwary třetích stran

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.