Přihlásit

Fakturace

Více
Slovník pojmů

Fakturace je proces, kdy podnikatel či firma vystaví klientovi fakturu za dodanou službu nebo produkt. Ten ji přijme k uhrazení a firma ji po přijetí částky vyúčtuje. Celým procesem obě strany potvrdí, že s účetním dokladem souhlasí, a kdykoliv se jím prokážou třeba při reklamaci.

Prostřednictvím faktury tedy vzniká podnikateli při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb nárok na jejich úhradu. A ve faktuře uvádí, kdo za co zaplatí, do jakého data a jakým způsobem.

Živnostníci a drobní podnikatelé si většinou fakturaci řeší sami, větší firmy si na to ale najímají externí účetní. K usnadnění a urychlení fakturace slouží účetní systémy, které samy hlídají přítomnost všech nutných údajů a informací na faktuře.

Například v aplikaci Fakturace od Vemy kompletně zpracujete zálohové faktury, daňové doklady k platbě i vyúčtovací faktur.

TIP: Přečtěte si o outsourcing mezd, jaké má výhody, když vám mzdy zpracovává externí firma?

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

© Copyright 2023 Seyfor, a. s.