Přihlásit

HR

Více
Slovník pojmů

HR (z anglického Human Resources) znamená lidské zdroje. Někdy se používají termíny personalistika nebo řízení lidských zdrojů. Zkratka většinou označuje personální oddělení, které má ve firmě na starosti životní cyklus zaměstnanců. 

Personalisté řeší především:

  • nábor nových pracovníků,
  • péči o stávající zaměstnance (vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, mzdy a zaměstnanecké výhody či firemní kulturu),
  • administrativu a personální rozvoj firmy (spravují data o zaměstnancích, kontrolují evidenci docházky, komunikují se zdravotní pojišťovnou nebo chystají reporty o fluktuaci zaměstnanců a vývoji mezd).

Úkolem HR manažera je také udržovat příjemné pracovní prostředí a zajistit spokojenost lidí ve firmě.

S organizací agendy HR oddělení pomáhají firmám různé aplikace a HR systémy. Například v modulu HR systém od Vemy zpracujete mzdy, evidujete kandidáty pro výběrová řízení nebo máte přehled o vzdělávání zaměstnanců.

Přečtěte si, co všecno má ve firmě na starost HR oddělení

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

© Copyright 2023 Seyfor, a. s.