Přihlásit

Jiné neziskové organizace

Informační systém Vema využívá množství neziskových organizací různého zaměření i velikosti.

Je vhodný například pro:

  • církve a náboženské společnosti
  • zájmová sdružení
  • obecně prospěšné společnosti
  • chráněné dílny
  • charity a nadační fondy
  • kulturní instituce
  • společenství vlastníků bytových jednotek
  • centra pro děti a mládež
  • střediska pro zdravotně či mentálně postižené


Tyto instituce mají většinou jen omezené finanční prostředky, proto je jejich chod mnohem komplikovanější, než je tomu u společností výdělečných. Vzhledem k této situaci je třeba dosáhnout co největší efektivnosti v nákladové a řídící oblasti.

Společnost Vema díky dlouholetým zkušenostem s těmito nepodnikatelskými subjekty vytvořila řešení k účinnějšímu využívání zdrojů, díky němuž usnadní některé činnosti nezbytné pro chod organizace a zajistí úplný přehled dokumentů.

Pro neziskové instituce a organizace nabízíme aplikaci Vema HR, která řeší například problematiku mezd, personalistiky, docházkového systému, vzdělávání, systemizace a výběrového řízení.

Specializované uživatelské sestavy
Varianta systému pro nepodnikatelské subjekty obsahuje i specializované uživatelské sestavy, například:

  • Práce 2-04 – sestava S25, čtvrtletní zjišťování údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd v nepodnikatelské sféře.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.