Kdo je HRista a co má ve firmě na starosti HR oddělení

16. 9. 2019

Práce HR oddělení není ve firmě na první pohled vidět. Bez ní by ale firma správně nefungovala. HRisté mají totiž na starosti všechno, co se týká současných i budoucích zaměstnanců. Přečtěte si, co všechno dělá ve firmě HR oddělení.

Obsah článku:

Přihlaste se k odběru newsletteru
a získávejte informace o HR novinkách včas.

Co je HR

Název HR je odvozený z anglického Human Resources a znamená lidské zdroje. I proto se někdy HR označuje také jako personalistika nebo řízení lidských zdrojů. 

S pracovníky HR oddělení se nejspíš potkáte nejčastěji na pohovoru, při podepisování pracovní smlouvy nebo třeba výpovědi. Mají totiž na starosti řízení takzvaného životního cyklu zaměstnanců – řeší nábor a najímání nových lidí, vzdělávání a benefity současných zaměstnanců, teambuildingy i propouštění. 

Co má na starosti HRista

Pojem personalistika a HR se poprvé objevily na začátku 20. století a původně práce personalistů zahrnovala spíš administrativu. Moderní HR už ale dávno není jen o evidování pracovních smluv a vyplácení mezd. HRisté se stávají skutečnými manažery, kteří zasahují do dění i strategie celé firmy. Dokonale znají její strukturu i cíle. A práci s lidmi tomu pak přizpůsobují. 

Náplň jejich práce lze rozdělit na:

 • nábor nových pracovníků,
 • péči o stávající zaměstnance,
 • administrativu a strategii firmy.


1. Nábor nových pracovníků

Pokud dělá personalista svou práci dobře, funguje jako pozorovatel, který má dokonalý přehled o všech procesech ve firmě. Přesně ví, co funguje, co je potřeba vylepšit a jaké lidi společnost hledá. Podle toho pak pracuje na:

 • Plánování lidských zdrojů. HRista zohledňuje cíle firmy a stará se o to, aby měla společnost dostatek schopných pracovníků, se kterými cíle snáz splní. Dělá si analýzu pracovního trhu a s pomocí manažerů definuje požadavky na nové členy týmu.
 • Náboru zaměstnanců. Personalista je také ten, kdo dává dohromady pracovní inzeráty, sbírá životopisy uchazečů a s kandidáty se osobně potkává. Jeho úkolem je najít člověka, který má potřebné dovednosti a zároveň zapadne do týmu.


2. Péče o stávající zaměstnance

Podepsáním pracovní smlouvy s novým zaměstnancem ale práce HR oddělení teprve začíná. Úkolem personalistů je o zaměstnance pečovat. Podílí se na tom, aby byli motivovaní, a pomáhají ve firmě tvořit takové pracovního prostředí, ve kterém budou zaměstnanci dlouhodobě spokojení. To obnáší:

 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. HR specialista pomáhá zaměstnancům najít směr, kterým se rozvíjet. Společně třeba vybírají vzdělávací programy, které jsou pro danou pozici nejlepší, nebo stanovují rozvojový plán.
 • Mzdy, odměny a zaměstnanecké výhody. Spolu s manažery určuje personalista výši základní mzdy pro jednotlivé pozice, připravuje benefity a bonusové programy. Podílí se také na nastavení systémů odměn tak, aby zaměstnance motivoval k co nejlepším výkonům.
 • Firemní kulturu a společné akce. HRista spolu s vedením společnosti nastavuje pravidla firemní kultury a dohlíží na jejich dodržování třeba tím, že sleduje atmosféru na poradách a poukazuje na dobré příklady. Personalisté pořádají i teambuildingy a pomáhají s nastavením nových pracovních rituálů.

HR oddělení zkrátka funguje jako bezpečný přístav pro zaměstnance, na který se může pracovník kdykoliv obrátit. Třeba i ve chvíli, kdy:

 • potřebuje pohled třetí strany nebo nezávislý názor,
 • otázky ohledně povýšení, změny náplně práce či rozšíření vlastních dovedností,
 • nebo se změní jeho osobní situace (například potřebuje upravit velikost úvazku či řeší stěhování).

Ve firmě často personalista nahrazuje také roli mediátora či „psychologa” a urovnává osobní konflikty a hádky na pracovišti.

 

3. Administrativa a strategie firmy

Kromě náboru a péče o zaměstnance dohlíží oddělení lidských zdrojů třeba i na firemní dokumenty a komunikuje s manažery: 

 • spravuje data o zaměstnancích a hlídá, že jsou všechny smlouvy v pořádku a v souladu se zákonem,
 • kontroluje evidenci docházky i pracovních cest a případné nesrovnalosti řeší s manažerem,
 • komunikuje se zdravotní pojišťovnou či Českou správou sociálního zabezpečení,
 • setkává se s vedením firmy a chystá reporting o fluktuaci zaměstnanců či vývoji mezd,
 • oznamuje zaměstnancům důležité události a připravuje interní školení například o bezpečnosti práce či změnách v zákoníku práce,
 • stará se o takzvané CSR projekty a zaštiťuje spolupráci se školami, stáže a praxi studentů.

S organizací agendy HR oddělení pomůžou firmám i různé aplikace, programy a systémy. V dalším článku jsme pro vás sepsali, co je HR systém a jak práci personalistům usnadní. 

Příkladem je modul HR systém od Vemy, ve kterém zpracujete mzdy, evidujete kandidáty pro výběrová řízení, máte přehled o vzdělávání zaměstnanců a vše přehledně archivujete.

© Copyright 2023 Seyfor, a. s.