Město Ostrava

Více
Státní správa

Město Ostrava využívá aplikace Vema už od roku 1996. Od roku 2010 je systém z jednotlivých městských obvodů centralizovaný ve společném datovém centru.

Usnadnilo to další rozvoj systému i jeho provázání s Identity Managementem celého města.

Do systému využívaného městem Ostrava tak Vema doimplementovala aplikace jako Systemizace, Vzdělávání, Docházka nebo Personální portál. V současnosti je v systému zapojených téměř 70 docházkových terminálů.

www.ostrava.cz

Město Ostrava používá:

Copyright 2021 Solitea, a.s.