Nemocnice Třebíč

Více
Zdravotnictví

www.nem-tr.cz

„Zpracování mezd se urychlilo a mám také daleko větší možnosti při výstupech a rozborech dat. Díky tomu okamžitě reaguji na požadavky vedení."

Mgr. Eva Skálová, DiS.
vedoucí personálního oddělení ve společnosti

používá:

Copyright 2021 Solitea, a.s.