Personální evidence

Více

Nabídka evidence široké škály personálních údajů o zaměstnancích

Přijímáte-li do zaměstnání nového člověka, potřebujete zaznamenat všechny údaje důležité pro založení pracovněprávního vztahu. Počítačový program evidující data se hodí třeba i proto, abyste mohli tyto údaje archivovat a v případě potřeby snadno vytvořit a vytisknout přehledné výstupy (osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, individuálně uzavírané dohody), a to v podobě, která bude firmu důstojně reprezentovat.

Program však dovoluje také centrální správu personálních dokumentů, generování dokumentů (včetně hromadného) podle standardních vzorů s automatickým doplňováním údajů, pravidelné hodnocení pracovníků podle různých typů a škál stupnic.

Je umožněna evidence:

  • základních osobních údajů,
  • různých typů spojení na zaměstnance,
  • druhů průkazů, jejich evidenčních čísel a délky platnosti,
  • dosaženého vzdělání a závěrečných zkoušek, odborných zkoušek, jejich výsledků,
  • platnosti lékařských prohlídek zaměstnance, jejich výsledků a doby platnosti (včetně možnosti jejich plánování), 
  • průběhu všech předchozích zaměstnání s vazbou na automatický zápočet praxe,
  • zapůjčených pracovních pomůcek a jejich vrácení,
  • pracovních a životních jubileí.

Řešení obsahující tuto funkci

Máte dotaz k nabídce produktů či služeb?

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo produktech?
Neváhejte nás kontaktovat, velice rádi Vám pomůžeme.

Nebo volejte, rádi vám odpovíme na vaše dotazy: +420 530 500 500

Copyright 2019 Vema.cz