Přihlásit

Seminář Mzdy 34.00 se dotknul daní i všech druhů pojištění

Na novinky především z oblasti daní z příjmů a dále nemocenského, sociálního a důchodového pojištění, se zaměřil seminář Mzdy 34.00. Série odborných seminářů společnosti Vema se odehrály ve druhé polovině ledna 2019.

Jedním z hlavních témat byly změny v souvislosti s novelou zákona o daních z příjmů. Nové znění zákona mění způsob výpočtu základu daně u zaměstnanců, jejichž mzda podléhá odvodům pojistného mimo území ČR a řídí se právními předpisy zemí EU, EHP či Švýcarska. Od ledna 2019 musí být hrubá mzda těchto zaměstnanců navýšena o konkrétní pojistné, hrazené zaměstnavatelem v zahraničí.

Co nového v pojištění

Velké změny se dotkly rovněž oblasti pojištění. Co se týče důchodového, zvýšil se maximální vyměřovací základ a částka průměrné mzdy pro účely letošního pojistného je 32 699 Kč. Maximální hranicí důchodového věku je pak podle zákona věk 65 let. Vzhledem k tomu, že lze očekávat jeho další nárůst, MPSV má nyní ze zákona povinnost předkládat vládě v pětiletých intervalech "Zprávu o stavu důchodového systému ČR a o jeho předpokládaném vývoji se zřetelem na demografickou situaci ČR a na očekávaný populační a ekonomický vývoj". Součástí zprávy bude i informace, zda je na pořadu dne tuto hranici upravit.

Poměry v oblasti nemocenského pojištění komplikuje posun zavedení elektronické neschopenky z letošního ledna na 1. 1. 2020. Podrobnější informace k tomuto tématu jsou k dispozici na webu MPSV v tiskové zprávě „Elektronická neschopenka přehledně“. Další změnou je vyhlášení nové výše redukčních hranic upravujících denní vyměřovací základ a úprava rozhodného příjmu.

A konečně ve sféře zdravotního pojištění z důvodu zvýšení minimální mzdy narostl od ledna také minimální vyměřovací základ pro zaměstnance a zvýšil se rozhodný příjem.

Výhody Aplikace Stravenky

V nabitém programu semináře se dostalo i na stravenky a výhody používání stejnojmenné aplikace. Ta zahrnuje jednak přehled vydaných a nárokovaných stravenek z pohledu jednotlivých osob (stravovací karty), jednak evidenci stravenek na skladu a jejich pohyb. Aplikace Stravenky spolupracuje s dalšími aplikacemi Vema.

V závěru se probíraly změny týkající se organizací, jejichž pracovníci jsou odměňovaní platem, včetně zvýšení platových tarifů. Posledním projednávaným bodem byly informace pro organizace ve státní službě.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Copyright 2022 Solitea, a.s.