Přihlásit

Školství

Mezi českými a slovenskými školskými zařízeními je informační systém Vema velmi populární, neboť pokrývá celou oblast řízení ekonomiky školy.

Aplikace jsou užitečné pro správu administrativních záležitostí školy, řízení její činnosti, pro komunikaci v rámci školního zařízení i pro tu externí – zvláště se hodí k přípravě podkladů pro nadřízené organizace.

Software ocení především:

 • gymnázia, obchodní akademie, střední odborné školy a střední odborná učiliště,
 • vyšší odborné školy a vysoké školy, mateřské a základní školy,
 • jazykové školy, jídelny, pedagogicko-psychologické poradny,
 • speciální školy a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
 • konzervatoře a umělecké školy, zájmové kroužky,
 • dětské domovy, střediska volného času, domy dětí a mládeže.

Díky našim produktům budete snadno evidovat a spravovat osobní údaje o zaměstnancích i uchazečích o dané pracovní místo, sledovat jejich pracovní zařazení, poskytovat podklady pro hodnocení a případné další vzdělávání, zaznamenávat docházku i pracovní cesty, plánovat pracovní místa včetně kvalifikačních předpokladů, vytvářet plán rozvoje školy a sledovat jeho realizaci, komunikovat s portálem veřejné správy.

V oblasti řízení lidských zdrojů využívají školní instituce nejčastěji program pro zpracování mezd. Produkt Vema Mzdy je nejrozšířenějším softwarem pro výpočet mezd v ČR a SR, mzdy v něm zpracovává více než 4 200 školských zařízení. V rámci naší široké nabídky různých řešení si můžete objednat také outsourcing mezd.

Mezi hlavní výhody informačního systému Vema patří:

 • léty prověřená spolehlivost,
 • snadné a bezchybné zpracování mezd a vedení ekonomiky školy,
 • spolupráce s firmou Bakaláři, s. r. o., dovoluje propojit oba systémy, čímž vzniká komplexní systém pro řízení školy. Provázání obou systémů je zdarma.
 • využívání jako služby v cloudu, takže se nemusíte starat o provoz.

Speciální úpravy softwaru Vema pro školská zařízení:  

 • výkazy pro ÚIV za regionální školství a přímo řízené organizace,
 • kompletní zpracování všech účetních výkazů včetně PAP,
 • výkaz výnosů a nákladů dle rozpočtové skladby,
 • komunikace s CSÚIS přímo i přes zřizovatele,
 • možnost vícezdrojového financování.

 

Specializované uživatelské sestavy

Upravená varianta informačního systému Vema pro sféru školství nabízí řadu specializovaných výstupů, které musí školy zasílat svým nadřízeným orgánům, jako například:

Škol (MŠMT) P 1-04 – sestava S26, mapování a hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání údajů o čerpání prostředků státního rozpočtu.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

Copyright 2021 Solitea, a.s.