Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.   Udělujete tímto výslovný souhlas společnosti Vema, a. s., se sídlem v Brně, Okružní 871ú3a, IČ: 26226511, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3415 se zpracováním následujících osobních údajů:

            a. jméno a příjmení

            b. e-mail

            c. telefonní číslo

            (dále jen „osobní údaje)

2.   Společnost Vema, a. s. zpracovává osobní údaje výhradně k vlastním marketingovým účelům jako je např. zasílání informací a nabídek o vlastních produktech a službách. Tyto údaje budou zpracovávány po dobu 5 let.

3.   Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na odd.marketing@cz nebo dopisu na adresu sídla společnosti Vema, a. s., Okružní 871/3a, 638 00 Brno.

4.   Zpracování osobních údajů je prováděno softwarem společnosti Vema, a. s. i s využitím softwaru SmartEmailing, jehož poskytovatelem je společnost SmartSelling a. s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, případně dalších zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5.   Máte tato práva:

            a. vzít souhlas kdykoli zpět;

            b. požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;

            c. požadovat po nás přístup k osobním údajům;

            d. požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;

            e. požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;

            f. požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;

            g. požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;

            h. v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

© Copyright 2023 Seyfor, a. s.