Přihlásit

Superhrubá mzda

Více
Slovník pojmů

Superhrubá mzda je částka, která vychází z hrubé mzdy zaměstnance, ale je navýšená o povinné pojistné, které za zaměstnance odvádí státu zaměstnavatel. To činí 25 % z hrubé mzdy na sociální pojištění a 9 % na zdravotní pojištění. Výsledek se navíc zaokrouhluje nahoru na celé stokoruny.

Superhrubá mzda je tedy přesným účetním nákladem zaměstnavatele na zaměstnance a slouží jako základ pro výpočet výše zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Platí přitom, že zaměstnanci odvádí na dani z příjmů fyzických osob 15 % ze superhrubé mzdy, což odpovídá 20,1 % z hrubé mzdy.

Ministerstvo financí momentálně připravuje návrh zákona, který ruší superhrubou mzdu a mění výpočet daně z příjmů. Podle něj by se nově zavedla sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % z hrubé mzdy. Návrh projedná vláda a parlament na podzim roku 2020 – ke zrušení superhrubé mzdy by tak mělo dojít od ledna 2021.

Víte..
Co je to hrubá mzda?
Co je to čistá mzda?

Nepropásněte příležitost
dozvědět se, co se u nás děje.

© Copyright 2023 Seyfor, a. s.