Typický zákazník

Více

Ekos obsahuje řadu specifik, díky kterým vyhoví potřebám jak komerčních společností, tak i nepodnikatelských subjektů. Ať už je to komfortní komunikace například s Centrálním systémem účetních informací státu (CSÚIS), Integrovaným informačním systémem Státní pokladny (IISSP), Registrem smluv, nebo tvorba řady účetních a finančních výkazů rozpočtových,

 

příspěvkových a neziskových organizací.

Velký zájem ze strany klientů je o funkce, jež řeší dotace a granty v rámci vícezdrojového financování a sledují plány a rozpočty. Díky tomu je Ekos využívaný zejména ve školství, zdravotnictví, veřejné správě a v neziskových organizacích.

Máte dotaz k nabídce produktů či služeb?

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo produktech?
Neváhejte nás kontaktovat, velice rádi Vám pomůžeme.

Nebo volejte, rádi vám odpovíme na vaše dotazy: +420 530 500 500

Copyright 2021 Solitea, a.s.