Skrýt menu
Skrýt formulář

Účetnictví

Více

Účetnictví vám pomůže efektivně vést účetní knihy, kompletně zpracovávat daňovou evidenci a výkazy pro státní správu a zřizovatele. Možnosti výstupů aplikace jsou široké. K dispozici jsou rovněž předdefinované finanční ukazatele a nástroje pro tvorbu vlastních výkazů.

Prvotní doklady se účtují na základě předkontací. V závislosti na svých přístupových právech a požadavcích můžete upravovat zaúčtování během celého účetního období. Po jeho skončení se účetní knihy automaticky uzavřou a otevře se nové období. Samozřejmostí je záruka legislativní podpory i v oblasti zpracování DPH a tvorba výkazů v souladu s platnými předpisy. Systém vám dovolí efektivně analyzovat i více let současně. Účetní data můžete sledovat dle nejrůznějších, volitelných kritérií. Hierarchická struktura organizace nabízí rozbor výsledků hospodaření až ve 4 úrovních, zakázky a činnosti pak umožňují detailnější pohled.

 

 

Snadno vytvoříte potřebné účetní a finanční výkazy rozpočtových a příspěvkových organizací (od účetní závěrky až například po Pomocný analytický přehled či Pomocný konsolidační přehled) v podobě sestav i elektronických výstupů pro zřizovatele (například ve formátu pro MÚZO, GORDIC) a Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS). Je zajištěna také přímá komunikace se systémem CSÚIS, ale i dalšími moduly Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) v rámci rezervačního informačního systému.

Pro specifické účely sledování dat můžete zvolit individuální délku účtu přesahující běžných 6 znaků. V rámci rozšíření účtu lze pro pořizování dokladů využívat i strukturovanou rozpočtovou skladbu až do detailu identifikace koruny. Aplikace také dovoluje odesílat vybraná podání (např. Přiznání k DPH) do datových schránek. Pro hospodaření s vlastními nebo poskytnutými prostředky poslouží sledování rozpočtu či plánu. Lépe hospodařit s poskytnutými prostředky vám pomůže řešení dotací a grantů v rámci vícezdrojového financování.

Máte dotaz k nabídce produktů či služeb?

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo produktech?
Neváhejte nás kontaktovat, velice rádi Vám pomůžeme.

Nebo volejte, rádi vám odpovíme na vaše dotazy: +420 530 500 500

Copyright 2020 Solitea, a.s.