Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Více
Zdravotnictví

Uherskohradišťská nemocnice zajišťuje ambulantní a lůžkovou péči v základních a specializovaných oborech na osmi odborných pracovištích chirurgických oborů, dvanácti pracovištích interních oborů a na sedmi pracovištích laboratorního komplementu.

Nemocnice primárně pečuje o obyvatelstvo z regionu včetně okrajových oblastí sousedních okresů, ale mnohé aktivity nemocnice mají nadregionální charakter. V současnosti v nemocnici pracuje průměrně 1370 zaměstnanců.

"Vema je spolehlivý mzdový a personální systém, který splňuje naše požadavky."

Ing. Lubomír Gazdoš
Vedoucí personálního oddělení ve společnosti Uherskohradišťská nemocnice a.s.

Uherskohradišťská nemocnice a.s. používá:

Copyright 2021 Solitea, a.s.