Vema V4 Cloud

Všechny aplikace Vema je možné využívat vzdáleně přes internet jako službu Vema V4 Cloud

Více

V4 Cloud

Služba je vhodná pro všechny typy uživatelů a nabízíme ji za velmi výhodných cenových podmínek, tudíž je dostupná prakticky každému.

Ujišťujeme vás, že jako společnost disponujeme potřebným technologickým, odborným i investičním potenciálem pro bezpečné a kvalitní poskytování této nejmodernější a velmi perspektivní formy užívání aplikací.
Cloud jsme začali provozovat již v roce 2005 a stali jsme se tak jedničkou na českém a slovenském trhu podnikových informačních systémů.
Jsme držiteli CERTIFIKÁTŮ IQNet a CQS, jež nás opravňují poskytovat informační systémy jako službu.

Princip Vema V4 Cloud

Princip Vema V4 Cloud je velmi jednoduchý. K aplikacím Vema přistupujete vzdáleně přes internet, takže na počítači máte nainstalovaného pouze jednoduchého a nenáročného tenkého klienta. V tomto modelu nemusíte vlastnit licenci k užívaným aplikacím, protože si pouze pronajímáte jejich funkce. Aniž byste se museli o cokoliv starat, můžete se plně soustředit na svou vlastní práci.

Výhody Vema V4 Cloud

  • O data a provoz aplikací nepečuje uživatel, ale poskytovatel služby.
  • Odpadá vám povinnost a nutnost instalovat nové verze či aktualizace. Aplikace jsou nainstalovány (stejně tak jako uživatelská data) na serverech v chráněném datovém centru na optické datové páteři. Společnost Vema zajišťuje jejich nepřetržitý provoz.
  • Pro svá cenná data získáváte vyspělé archivační mechanismy, ochranu proti virům i cizím útokům.
  • Máte smluvně garantovanou dostupnost služby v běžné pracovní době.
  • K tomu máte k dispozici velmi efektivní služby – pokud  souhlasí, může konzultant Vema kdykoliv operativně nahlédnout do dat uživatele a pomoci mu okamžitě vyřešit jakýkoliv problém.
  • Nainstalovaný klient je identický s běžně používaným lokálním grafickým klientem aplikací Vema a prakticky tak nemáte možnost postřehnout, zda pracujete lokálně či využíváte V4 Cloud. Není tedy potřeba se učit nic speciálního!
  • Součástí standardního řešení je webový portál, který můžete zpřístupnit všem zaměstnancům.
  • Jako nový uživatel jistě oceníte snazší a rychlejší implementaci aplikací a nepochybně uvítáte i fakt, že není potřeba kupovat licence aplikací.

Dostupnost Vema V4 Cloud

Dostupnost služby je garantována smluvně a pokrývá běžný rozsah pracovní doby. V pracovních dnech je tedy zaručena dostupnost od 7.00 do 19.00. Služba je však obvykle dostupná i mimo tuto dobu, pouze s výjimkou údržby systému. Pravidelné servisní činnosti však plánujeme až na pozdní noční hodiny, abychom uživatele omezovali jen minimálně.

Bezpečnost Vema V4 Cloud

Kromě zajištění nerušeného užívání služby v souladu se smluvními garancemi samozřejmě dbáme na dosažení maximální bezpečnosti dat uživatelů. Základem organizačního zajištění je metodika provozu, která je budována podle požadavků norem ISO 9000.
Servery společnosti Vema jsou umístěné v dozorovaném datovém centru s řízeným přístupem, automatickými dusíkovými hasícími systémy a motorgenerátorovými záložními zdroji elektrické energie. Servery jsou vybaveny moderními archivačními zařízeními, která poskytují takovou úroveň ochrany dat před ztrátou, jakou většina našich uživatelů není sama schopna zajistit. Pro vyšší důvěru obdržíte čtyřikrát ročně archiv svých dat na CD.

Komunikace mezi serverem a klientem je robustně šifrována a používá bezpečné protokoly, díky kterým je možné komunikovat i po nechráněném prostředí internetu. Autorizace uživatele probíhá pomocí námi vydaného elektronického certifikátu uloženého v USB nosiči iKey a chráněného PINem.

Pokud uživatel neprozradí svůj PIN a současně s ním nepředá nosič s certifikátem, je přístup k datům pro nepovolaného prakticky nemožný. Veškerý provoz se důsledně protokoluje a aktivně monitoruje. Firewally předřazené serverům zajišťují jejich ochranu před útoky z internetu.
Smlouva o poskytování aplikačních služeb (V4 Cloud) navíc obsahuje závazek mlčenlivosti ze strany společnosti Vema.

Zřízení Vema V4 Cloud

Máte-li o zřízení služby zájem, existují dva způsoby:

  • Uhradíte pouze vystavení dohodnutého počtu certifikátů včetně USB nosičů (nejméně dva). Přes internet si stáhnete balíček, který si sami nainstalujete.
  • Objednáte si i kompletní službu vzdálené instalace u vás. V ceně je vystavení dohodnutého počtu certifikátů včetně USB nosičů (nejméně dva), instalace na dohodnutý počet počítačů a krátké zaškolení přihlašování ke službě.

Máte dotaz k nabídce produktů či služeb?

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo produktech?
Neváhejte nás kontaktovat, velice rádi Vám pomůžeme.

Nebo volejte, rádi vám odpovíme na vaše dotazy: +420 530 500 500

Copyright 2019 Vema.cz