Vzdělávání

Více

Vzdělávání a samostudium zaměstnanců

Určitě víte, že jestliže má váš podnik růst, bez vzdělaných zaměstnanců se neobejde. Proto vám v oblasti Vzdělávání umožňujeme detailně sledovat vynaložené náklady na vzdělávání vašich pracovníků, evidovat účastníky na vzdělávacích akcích, plánovat jednotlivé kurzy atd.

Hlavní důraz je zde kladen na vzdělávací akce, kdy u každé z nich můžete sledovat seznamy účastníků, náklady na přednášející lektory apod.

U jednotlivých zaměstnanců budete mít díky programu k dispozici údaje související s jejich účastí na kurzech, např. přímé náklady, cestovné, ušlou mzdu apod. Podle zadaného funkčního zařazení pracovníka pak můžete plánovat nezbytné vzdělávací

akce. Pro jednotlivé zaměstnance lze vytvořit plán vzdělávání a také sledovat jeho plnění. Velká pozornost je věnována i finančním dokladům k úhradě těchto akcí.

Řešení obsahující tuto funkci

Máte dotaz k nabídce produktů či služeb?

Chcete se zeptat na další informace o nabízené službě nebo produktech?
Neváhejte nás kontaktovat, velice rádi Vám pomůžeme.

Nebo volejte, rádi vám odpovíme na vaše dotazy: +420 530 500 500

Copyright 2019 Vema.cz