Komunikaci s daňovým portálem Finanční správy ČR pro eTržby (EET) zajišťuje aplikace Pokladna spolu s modulem Komunikace pro elektronickou evidenci tržeb, který vytváří zprávy s evidovanou tržbou v předepsaném formátu a posílá je správci daně.

Jak to funguje:

  1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML Finanční správě.
  2. Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s unikátním kódem.
  3. Podnikatel vystaví účtenku (včetně unikátního kódu), kterou předá zákazníkovi.
  4. Zákazník obdrží účtenku.
  5. Evidenci dané tržby lze ověřit prostřednictvím webové aplikace Finanční správy. Zákazník si může ověřit svoji účtenku, podnikatel si ověří tržby evidované pod jeho jménem.

Technické řešení vyžaduje pouze počítač připojený na internet, není nutné pořizovat žádné speciální certifikované registrační pokladny.

Má-li podnikatel pochybnosti, zda platba, kterou přijímá nebo bude do budoucna přijímat, je evidovanou tržbou a podléhá evidenci tržeb, případně zda platba může být evidována ve zjednodušeném režimu, může požádat místně příslušného správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení o určení evidované tržby.

Ministerstvo financí ČR publikuje podrobné informace k celé této problematice na stránkách www.etrzby.cz.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru Ekonomický systém?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*