Snadné pořizování fakturačních dokladů je podpořeno kopiemi dokladů nebo zadáváním dle vzorů. Doklady fakturace jsou účtovány či odúčtovány online.
V aplikaci Fakturace je kompletně vyřešeno zpracování zálohových faktur, daňových dokladů k platbě a vyúčtovacích faktur.
Systém periodických faktur umožňuje provádět pravidelné automatické úhrady na základě platebního nebo splátkového kalendáře. Platby jsou k fakturačním dokladům párovány automaticky. Aplikace poskytuje propracované řešení upomínání a penalizace faktur.

Komfort zpracování také doplňuje automatické vytváření vzájemných zápočtů, systém postoupení pohledávek, evidence zádržného nebo komplexní zpracování opravných položek k pohledávkám včetně jejich odpisů a rušení.
Fakturace poskytuje plně automatické zpracování DPH včetně režimu přenesené daňové povinnosti, ručení za DPH s kontrolou spolehlivosti partnerů.

Aplikace pracuje s elektronickou fakturou ve formátu ISDOC a umožňuje přímou komunikaci s datovými schránkami.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru Ekonomický systém?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*