Přináší možnost zpřístupnit smlouvy v elektronické podobě všem, kdo se smlouvami pracují, účtovat o smlouvách apod. 

Základními výhodami jsou:

  • provázanost smluv, jejich dodatků a návazných smluv, 
  • přístupnost a rychlé hledání smluv bez nutnosti hledat a kopírovat papírové verze, 
  • zprostředkování informačních toků pro účetnictví a vedení, 
  • kontinuita a archivace s informacemi o stavu smlouvy.

V rámci katalogizace je zde smlouva evidována zejména podle evidenčního označení, partnera smluvního vztahu, dat uzavření, platností a ukončení, periodicity plnění, hodnoty smlouvy a dále podle číselníků, které si může nadefinovat sám uživatel dle svých potřeb. 

Mezi hlavní číselníky patří popis typu smlouvy, smluvní strany včetně práv nebo povinností, důvěrnost a důvod předčasného ukončení smlouvy. Pokud se dodatkem mění některý katalogizovaný parametr smlouvy, mění se smlouva v jejím aktuálním znění, které si může uživatel zobrazit. V aktuálním znění se navíc uživatel dozví stav, v jakém se smlouva nachází, případně zda je smlouva zanesena do účetnictví, pokud se o smlouvách účtuje.

Pro účtování o významných smlouvách zde nalezneme i možnost jejich zaúčtování. Pokud si účetní jednotka zvolí, že bude účtovat o smlouvách z Evidence smluv, nabízí se tato možnost nad smlouvami a jednotlivými dodatky. 

Aplikace slouží i jako podkladový materiál pro tvorbu objednávek a faktur.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru Ekonomický systém?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*