K dispozici jsou rovněž předdefinované finanční ukazatele a nástroje pro tvorbu vlastních výkazů.

Prvotní doklady se účtují na základě předkontací. V závislosti na přístupových právech a požadavcích uživatele lze provádět úpravy zaúčtování během celého účetního období, po jehož ukončení se účetní knihy automaticky uzavřou a otevře se nové období.

Samozřejmostí je záruka legislativní podpory i v oblasti zpracování DPH a tvorba výkazů v souladu s platnými předpisy. Efektivní analýza může být prováděna během více let.

Účetní data lze sledovat dle nejrůznějších, volitelných kritérií. Hierarchická struktura organizace nabízí rozbor výsledků hospodaření až ve 4 úrovních, zakázky a činnosti pak umožňují další, detailnější pohled.

Pro specifické účely sledování dat je možné volit individuální délku účtu, přesahující běžných 6 znaků. V rámci rozšíření účtu lze pro pořizování dokladů využívat i strukturovanou rozpočtovou skladbu až do detailu identifikace koruny.

Samozřejmostí je tvorba všech účetních a finančních výkazů rozpočtových a příspěvkových organizací (od účetní závěrky až například po Pomocný analytický přehled) v podobě sestav i elektronických výstupů pro zřizovatele (například ve formátu pro MÚZO, GORDIC) a Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS). Je zajištěna i samotná přímá komunikace se systémem CSÚIS, ale i dalšími moduly Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) v rámci rezervačního informačního systému.

Aplikace také umožňuje odesílat vybraná podání (např. Přiznání k DPH) do datových schránek.

Pro hospodaření s vlastními nebo poskytnutými prostředky poslouží sledování rozpočtu či plánu.

Řešení dotací a grantů v rámci vícezdrojového financování Vám pomůže lépe hospodařit s poskytnutými prostředky.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru Ekonomický systém?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*