V organizacích dochází běžně ke změnám u zaměstnanců, které vždy k určitému časovému okamžiku zapisujeme do personální databáze. Tyto změny nazýváme personální události.

Typickými příklady jsou:

  • nástupy a výstupy pracovníků
  • začátky a konce vynětí z evidenčního počtu
  • končící platnost lékařských prohlídek zaměstnanců
  • změna organizačního útvaru
  • začátky a konce zastupování

Proč sledovat personální události? Protože je potřeba informovat samotné zaměstnance i jejich kolegy, nadřízené a organizační útvary.

Naše řešení personálních událostí:

  • jednoduchý nástroj pro rutinní informování zaměstnanců
  • automatické generování a odesílání e-mailové zprávy definovaným příjemcům
  • možnost nastavit až 27 specifických personálních událostí
  • volba různých skupin příjemců na základě vlastních potřeb

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti Komplexního HR softwaru?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*