Sleduje účast pracovníků a náklady na všech kurzech, kterých se zaměstnanci zúčastní. U jednotlivých akcí lze podrobně evidovat přednášející lektory a také odměny jim vyplacené.

Vzdělávací akce:

  • evidence veškerých vzdělávacích akcí v organizaci
  • sledování a vyhodnocování účasti a komplexních nákladů vynaložených na školení pro jednotlivé zaměstnance
  • automatické sledování termínů periodických kurzů
  • hodnocení a vyhodnocení vzdělávacích akcí formou ankety či dotazníků
  • e-learningová forma studia

Lektoři:

  • evidence externích a interních lektorů
  • přiřazování jednotlivých lektorů ke konkrétním akcím
  • evidence odměňování a odbornosti lektorů

Zaměstnanci:

  • možnost vytvořit plán vzdělávání jednotlivých zaměstnanců

E-learning
Využívání portálového vzdělávání zaměstnanců nabízí možnost jejich samostudia. Na portál se umístí požadované texty k samostudiu i testy k přezkoušení získaných znalostí. Zaměstnanec po seznámení s textem tuto skutečnost nejdříve vyznačí v systému. Poté absolvuje test k prověření znalostí, který může být i pouze cvičný. Po absolvování ostrého zkušebního testu jsou výsledky zaznamenány k příslušnému pracovníkovi do přehledu jím dosažených znalostí.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti Komplexního HR softwaru ?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*