Aplikace slouží k administrativní i technické podpoře procesu výběru nových pracovníků. Pracuje v součinnosti s ostatními HR aplikacemi, lze ji však používat i samostatně.

  • slouží jako podpora napříč celým výběrovým řízením
  • umožňuje vedení archivu uchazečů a pracovních pozic
  • zpřehledňuje výběr uchazečů v jednotlivých kolech
  • usnadňuje rozhodování o archivaci či skartaci dodaných dokumentů, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
  • umožňuje rozesílání e-mailů s vyjádřením směrem k uchazečům

Založení akce výběrového řízení

V rámci jedné akce lze vytvářet množství pracovních pozic, které se sdružují do tematického celku jedné založené akce výběrového řízení. Jednotlivé pozice mohou náležet do celku podle:

  • časové příslušnosti (za určitý časový interval, např. pro konkrétní měsíc, rok)
  • logické příslušnosti (podle typu nabízených pracovních pozic)

Vytvoření Pozice výběrového řízení

Každá akce může zastřešovat více pozic. Vyplňované údaje se mohou stát součástí textu inzerátu, budeme-li chtít tuto funkcionalitu uplatnit.

Registr uchazečů

Shromažďování informací o uchazečích probíhá v souboru Registr uchazečů, který obsahuje množství vstupů do souborů týkajících se uchazečů výběrového řízení:

  • informace o uchazečích
  • dokumenty - vložené (životopisy, motivační dopisy), vygenerované (pozvánky k výběrovému řízení, oznámení o přijetí aj.), souhlas s archivací

Uchazeči ve výběrovém řízení

V tomto souboru vybíráme uchazeče pro danou pozici výběrového řízení, které vygenerujeme do 1. kola. Mohou zde vstoupit pouze ti uchazeči, jež jsme na počátku zadali do Registru uchazečů.

Kola výběrového řízení

Chceme-li provést pouze jednoduché výběrové řízení, není potřeba vytvářet více než jedno kolo. Založení prvního kola je však povinné, protože načte uchazeče ze souboru Uchazeči ve výběrovém řízení a umožní tak další práci s nimi.

Výběrová komise

Složení komise výběrového řízení je soubor, v němž lze sestavit komisi hodnotící uchazeče v každém kole. Pokud není rozsah procesu hodnocení uchazečů příliš objemný, je vhodné uvádět pouze minimální počet komisařů nebo je neuvádět vůbec. Soubor nabízí možnost definovat v položce Předseda komise osobu zodpovědnou za hodnocení uchazečů.

Hodnocení uchazečů

Soubor Hodnocení uchazečů obsahuje veškerá provedená hodnocení všech uchazečů, kteří kdy výběrovým řízením prošli. Hodnocení každého je zaznamenáno opět podle Akce výběrového řízení, Pozice výběrového řízení a Kola výběrového řízení.

Výběr pracovníka

Uchazeči, kteří v rámci výběrového řízení uspěli, se shromažďují v souboru Vybraní pracovníci.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti Komplexního HR softwaru?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*