Nabídka evidence široké škály personálních údajů o zaměstnancích. Při nástupu pracovníka do zaměstnání se pořizují všechny údaje zakládající pracovněprávní vztah, z nich lze snadno získat výstupy v přehledné a grafické podobě.
Nedílnou součástí je vystavování a archivace personálních dokumentů zaměstnance – osobní karta, pracovní zařazení, pracovní smlouva, různé individuálně uzavírané dohody. Všechny tyto dokumenty lze snadno pořizovat a tisknout tak, aby důstojně reprezentovaly firmu.

Aplikace umožňuje evidenci:

 • základních osobních údajů
 • různých typů spojení na zaměstnance
 • druhů průkazů, jejich evidenčních čísel a délky platnosti
 • dosaženého vzdělání a závěrečných zkoušek
 • odborných zkoušek, jejich výsledků a délky platnosti
 • zdravotního stavu zaměstnance, lékařských prohlídek, jejich výsledků a doby platnosti
 • průběhu všech předchozích zaměstnání s vazbou na automatický zápočet praxe
 • zapůjčených pracovních pomůcek a jejich vrácení
 • pracovních a životních jubileí

Aplikace dále řeší:

 • centrální správu personálních dokumentů
 • generování dokumentů (včetně hromadného) podle standardních vzorů s automatickým doplňováním údajů
 • pravidelné hodnocení pracovníků podle různých typů a škál stupnic

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti Personálního softwaru?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*