V organizacích dochází u zaměstnanců běžně ke změnám, které vždy k určitému časovému okamžiku zapisujeme do personální databáze. Tyto změny nazýváme personální události.

Aplikace Personální události slouží k automatickému vyhodnocení blížících se personálních událostí. Hlášení událostí jsou s předstihem odesílána emailem definovaným příjemcům a jsou také zobrazena na portále.

Typickými příklady jsou:

 • nástupy a výstupy pracovníků
 • začátky a konce vynětí z evidenčního počtu
 • končící platnost lékařských prohlídek zaměstnanců
 • hlášení o nástupu nového zaměstnance správcům IT
 • změna organizačního útvaru
 • začátky a konce zastupování
 • upozornění, že kolega slaví narozeniny

Proč sledovat personální události? Protože je potřeba informovat samotné zaměstnance i jejich kolegy, nadřízené a organizační útvary.

Naše řešení personálních událostí:

 • jednoduchý nástroj pro rutinní informování zaměstnanců
 • automatické generování a odesílání e-mailové zprávy definovaným příjemcům
 • k dispozici je přes 30 různých událostí
 • volba různých skupin příjemců na základě vlastních potřeb

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti Personálního softwaru?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*