Vema Portál je moderní platforma, která otevírá uživatelům Vema aplikací bezpečný přístup k informacím přes internet. Každému pracovníkovi poskytuje odkudkoli přístup přesně k těm informacím, které jsou pro jeho pozici potřebné. Portálové řešení zjednodušuje běžné personální procesy, jako je plánování dovolené, hodnocení nebo přihlašování na akce.

Ovládání je stejně intuitivní jako procházení internetových stránek. Při vývoji jsme kladli důraz na přívětivý vzhled.

Intuitivním způsobem lze vybírat, třídit a filtrovat data v tabulkách, hierarchicky je uspořádat, podívat se na ně z různých úhlů pohledu dle požadovaných kritérií, postupovat směrem k detailům nebo naopak k více souhrnným informacím, sledovat sumy či průměry, pracovat s grafy.

Elektronické výplatní lístky na personálním portále

Cílem elektronického výplatního lístku je zobrazit uživateli aktuální i historický výplatní lístek v elektronické podobě s možností tisku.

Aktuální výplatní lístek je k dispozici vždy, po zpracování mezd příslušného období. Pokud není ukončeno zpracování mezd daného měsíce, nabízí se při prvním vstupu výplatní lístek měsíce předchozího. Zvolíme-li prostřednictvím kalendáře výstup pro následující měsíc, zobrazí se výplatní lístek předběžný, který může být v průběhu dalších výpočtů mezd změněn (zobrazení "předběžného výplatního lístku" může být správcem sítě potlačeno). K dispozici jsou vždy výplatní lístky za 12 předchozích měsíců.

Každý zaměstnanec má kdykoliv přístup ke svým výplatním lístkům na zaměstnaneckém portále. V programu si může nastavit vlastní vzhled i obsah.

Výplatní lístek pro vedoucího
Pro vedoucí pracovníky je dispozici výplatní lístek s nevyplněnou sekcí "Srážky". Tento Výplatní lístek je v portále vedoucímu přístupný z osobní karty podřízeného zaměstnance.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti Personálního softwaru?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*