Výpočet průměrného výdělku je automatický, včetně výpočtu pravděpodobného výdělku a porovnání průměrného výdělku s minimální mzdou. Řídí se ustanoveními § 351-362 a § 382 odst. 2 zákoníku práce.

Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v rozhodném období. Jestliže je zaměstnanci v rozhodném období zúčtována k výplatě mzda nebo plat nebo jejich část, která je poskytována za delší období, než je kalendářní čtvrtletí, určí se pro účely zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí; zbývající část (části) této mzdy nebo platu se zahrne do hrubé mzdy až v dalším období.

Základním rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí. Zvláštní rozhodné období v délce předcházejícího kalendářního roku se použije pro účely výpočtu doplatku do průměrného výdělku při náhradě škody a v délce 12 předcházejících kalendářních měsíců pro oblast kont pracovní doby.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru Mzdy?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*