Podklady pro statistické výkazy požadované Českým statistickým úřadem společné pro všechny resorty:

Práce 2-04 - získání čtvrtletních údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd pro potřeby analýzy trhu práce i podkladů pro úpravy v sociální oblasti od zaměstnavatelů veřejného sektoru (organizační složky státu, příspěvkové a neziskové organizace). P 3-04 - čtvrtletní výkaz pro získání statistických údajů k propočtu základních makroekonomických ukazatelů u zaměstnavatelů s určitým OKEC. (/VN VI 1-01(b) - roční přehled statistických údajů organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a podobných vládních institucí k propočtu makroekonomických ukazatelů.   ÚNP 4-01 - výkaz o úplných nákladech práce, získání údajů o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu.

Výkaz pro ministerstvo školství:

Škol (MŠMT) P 1-04 - mapování a hodnocení mzdového vývoje ve školství, získání údajů o čerpání prostředků státního rozpočtu. 

Statistická zjišťování prováděná ministerstvem zdravotnictví:

E(MZ) 2-02 - přehled o mzdách je součástí pololetního výkazu údajů o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd za účelem analýz vývoje úrovně odměňování a hodnocení účinnosti mzdového systému. E(MZ) 3-02 - pololetně zasílaný výkaz o zaměstnancích, o složkách mezd a o vývoji a struktuře zaměstnanosti a mezd v podnikatelských subjektech (obdoba E(MZ) 2-02). E(MZ) 4-01 - roční zjišťování údajů o zaměstnanosti a o využívání počítačů ve zdravotnických zařízeních pro potřeby resortu, slouží též jako podklad pro mezinárodní databáze

Kromě výstupů pro Český statistický úřad a specifických resortních statistik jsou k dispozici i obecné výstupy statistické a přehledové povahy, jako např. Přehled o pracovní době a mzdách, Struktura odměn v závislosti na mzdových nebo platových třídách, Mzdová inventura apod.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti softwaru Mzdy?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*