Aplikace Adresářové služby slouží k předávání údajů z informačních systémů společnosti Vema do adresářových služeb LDAP serverů.

Při nástupu do organizace bývá nový zaměstnanec zaveden do systému. V tomto okamžiku vytvoří aplikace účet v adresářové službě a zapíše zde všechny potřebné údaje o pracovníkovi. Jsou-li údaje dále zpracovávány v aplikaci Mzdy, rozšíří se množina údajů o zaměstnanci a aplikace je opět odzrcadlí do adresářové služby.
Stejně tak při ukončení pracovně právního vztahu může aplikace reagovat například potlačením platnosti účtu zaměstnance.

Pokud se v systemizaci změní místo, na které je zaměstnanec zařazen, aplikace Adresářové služby na to může okamžitě reagovat změnou zařazení účtu tohoto zaměstnance do skupin, díky čemuž se změní oprávnění zaměstnance na používání síťových zdrojů.
Stejně tak na základě změny organizační struktury je možné provést modifikaci adresářového stromu.

Aplikace Adresářové služby umí nejen vytvářet nové účty, ale rovněž s nimi aktivně dále pracuje. Usnadňuje práci s adresářovými službami, protože na jedné straně dokáže přenášet údaje bez nutnosti lidského zásahu, na straně druhé umožňuje snadno provádět i velmi složité strukturální změny v adresářové službě.

Díky tomu, že aplikace Adresářové služby rozumí jak údajům v informačních systémech Vema, tak datům v adresářových službách, stává se ideálním mostem mezi aplikacemi Mzdy, Personalistika, Systemizace a všemi ostatními systémy, které dokáží využívat adresářové služby. Odpadá tak nutnost pořizovat údaje vícekrát, což snižuje pracnost a odstraňuje možnost vzniku chyb.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti našich produktů?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*