Aplikace Benefity je řešením pro nepeněžní odměňování zaměstnanců.

Vybrané výhody:

  • evidence čerpání finančních prostředků, které byly jednotlivým zaměstnancům přiděleny z fondů organizace v rámci jednoho fiskálního období
  • automatická tvorba karet zaměstnanců dle informací přebíraných z aplikace Mzdy
  • pohodlné pořizování dokladů obsahujících informace o způsobu čerpání přidělených prostředků zaměstnanci
  • přidělený limit, do výše kterého lze čerpat, lze v průběhu fiskálního období navýšit hromadně i individuálně
  • převod nevyčerpaných prostředků z minulých období dle nastavení uživatele

Vazby na ostatní aplikace

Aplikace Benefity má vazbu na aplikaci Mzdy z níž přebírá informace, které jsou rozhodující pro existenci karty zaměstnance. Umožňuje do aplikace Mzdy odeslat informace o čerpání prostředků ze zaměstnaneckého fondu proplácené ve výplatě, výši srážek ze mzdy při přečerpání limitu prostředků pro jednotlivá osobní čísla, dále čerpání prostředků podléhající dani z příjmu (pro SR).

Základní evidence

V aplikaci Benefity existují tři základní evidence, evidence Karty zaměstnanců, DokladyNabídky a objednávky. Přes tyto tři evidence dochází k pořizování veškerých údajů do aplikace.

  • karty zaměstnanců - evidence karet zaměstnanců, na kterých je zachyceno čerpání finančních prostředků. Personální údaje v tomto souboru jsou automaticky aktualizovány dle aplikace Mzdy
  • pohyby na kartách – evidence všech změn na kartě
  • doklady – pořizování dokladů, kterými dochází k čerpání prostředků jednotlivými zaměstnanci
  • řádky dokladů – všechna čerpání, ke kterým došlo na kartách zaměstnanců
  • nabídky a objednávky - čerpání prostředků se stanoveným příspěvkem na jednotlivé akce nabízené zaměstnavatelem

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti našich produktů?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*