Evidence stravného slouží v organizaci k evidenci pořízených stravenek, výdejů stravenek zaměstnancům a jejich čerpání při vzniklém nároku za odpracovanou dobu. Navazuje na výstupy z time managementu, sleduje a řídí proces pořízení a výdejů stravenek. Spolupracuje s aplikacemi Docházka, Mzdy a Benefity a také je možné propojení s partnerskou aplikací Stravování, která řeší evidenci strávníků, tvorbu jídelníčků, objednávání a výdej jídla. Pověřené osoby mohou v aplikaci sledovat pohyby stravenek dle pracovišť a osob a zefektivnit tak proces objednávání a nákupů stravenek.

Hlavní výhody aplikace:

  • jednoduchá a snadno ovladatelná evidence
  • grafický barevný přehled pro zaměstnance a jejich vedoucí
  • podpora různých způsobů výdeje stravenek – předem i zpětně, možnost ruční úpravy spočítaného nároku
  • výpočet srážky ze mzdy za čerpané stravenky + přenos do dat aplikace Mzdy
  • při spojení s Docházkou je nárok na stravenky plněn podle odpracované doby, což usnadňuje stanovení jejich počtu.

V aplikaci jsou k dispozici 2 pohledy:

  • přehled vydaných a nárokovaných stravenek z pohledu jednotlivých osob (stravovací karty a osoby pro stravenky)              
  • evidence stravenek na skladě, přehled pořizovaných a vydaných stravenek (pohyby stravenek).

V aplikaci je možné uplatnit více režimů práce:

  • stravenky jsou vydávány podle potřeb kdykoliv v průběhu měsíce, nároky na stravenky jsou sledovány denně
  • stravenky jsou vydány jednorázově na začátku měsíce, případně delšího období, porovnání výdeje s nárokem proběhne až po skončení měsíce
  • stravenky jsou vydány zpětně dle vzniklého nároku v ukončeném měsíci.

Příjem stravenek na sklad stravenek je možné zapisovat kdykoliv.

Napište nám

Chcete se zeptat na vlastnosti našich produktů?
Zajímají Vás funkcnionality a možnosti rozšíření? Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*