Pro podporu obecného nařízení na ochranu osobních údajů plánujeme v průběhu měsíce dubna 2018 distribuci nové aplikace GDPR, která obsahuje technické nástroje pro efektivní zvládnutí nároků vyplývajících z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů v oblasti provozu personální a mzdové agendy. Obsahuje také podporu pro tvorbu příslušných metodik.

Právo subjektů údajů na přenositelnost a informovanost o evidovaných údajích
V rámci plnění práva přenositelnosti údajů bude pomocí aplikace GDPR možné na přání vyexportovat z celého Personálního IS Vema do formátu XML všechna relevantní data týkající se příslušného zaměstnance. Tato data mohou být zaměstnanci následně předána na vhodném médiu.
Pro splnění práva subjektů na informovanost o evidovaných údajích bude možné vyexportovat do formátu PDF či vytisknout příslušnému zaměstnanci (ať již současnému, tak i bývalému) na jeho přání všechna relevantní data aktuálně evidovaná v Personálním IS Vema.

Postupné mazání osobních údajů zaměstnanců v souladu s pomíjením důvodů k jejich uchovávání
Aplikace GDPR obsahuje veškeré potřebné nástroje pro konfiguraci a automatizované smazání údajů. Komplexní funkce provede po spuštění průchod celou provozní databází Personálního IS Vema a promaže údaje, u kterých pominul právní důvod, oprávněný zájem či případný souhlas opravňující zaměstnavatele jakožto správce k držení osobních údajů zaměstnanců.
Veškeré údaje jsou pro potřeby mazání kategorizovány na úrovni metadat do základních kategorií, ke kterým se váže povinnost výmazu. Při konfiguraci bude možné změnit výchozí nastavení pravidel pro mazání pro celé kategorie a formou výjimek změnit oproti kategoriím i pravidla pro dílčí části kategorie, tedy pro jednotlivé tabulky a také pro individuální položky těchto tabulek.

Podpora tvorby směrnic pro GDPR v personálním systému
Důležitou součástí plnění Nařízení jsou metodické pokyny pro zacházení s osobními údaji.
Pomoci aplikace GDPR je možné vygenerovat z dílčích částí metodiku pro práci s osobními údaji zaměstnanců, jejíž součástí jsou jako příloha veškerá nastavená pravidla pro postupné cyklické mazání osobních údajů v Personálním IS Vema ve srozumitelném textovém tvaru.

Přečtěte si více o Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.                                                                                                                    .

Aplikaci GDPR je možné objednávat již nyní. Cena se odvíjí od počtu zpracovávaných zaměstnanců.

Máte o aplikaci zájem?

Kontaktujte naše obchodní oddělení prostřednictvím formuláře
nebo telefonicky na čísle 530 500 100

*
*
*
*
*
*