Modul Plánování a evidence výkonů uživatelům umožní pro stanovené období evidovat pracovní výkony zaměstnanců, a to dle potřeby jak plánované, tak skutečně provedené. Výkony mohou být evidovány pro pracovníky v dané činnosti (externí i interní), ale rovněž pro větší celky (týmy, útvary, zakázky, činnost pro účetnictví apod.). Výkony je možno evidovat po hodinách a minutách, po dnech, nebo za delší časové úseky. Výkony se evidují nejen v čase a v korunách, ale i v uživatelsky definovaných množstevních nebo kvalitativních jednotkách. Zpracování probíhá po etapách (podobně jako Plánování směn). Výsledkem zpracování je převzetí evidence výkonů do předzpracování mezd.

Plánování a evidence výkonů je portálový modul, oprávnění pracovníci s ním budou pracovat prostřednictvím webového prohlížeče. Modul umožňuje víceetapové zpracování. Základní etapy pro Plánování a evidenci výkonů jsou Plán, Skutečnost, a Skutečnost po korekci, přičemž je možno využívat jen část z nich.

Modul spolupracuje s modulem pro Plánování směn, ale lze jej používat i samostatně.


Možnosti evidence výkonů

 • Evidence výkonů intervalem nebo dobou trvání
 • Evidence výkonů na pracoviště, hospodářskou činnost, zakázku
 • Evidence uživatelsky definovaných jednotek
  • Množstevních (objem tržeb, počet prodaných výrobků, počet uzavřených úvěrů, počet zpracovaných dokladů)
  • Kvalitativních (pozdní příchody, nekvalita, spokojenost zákazníka, hodnocení vedoucím)
 • Možnost přepočtu uživatelsky definovatelných ukazatelů na peníze – předzpracování mezd
  • Přímo (jednoduché množstevní)
  • Skriptem na zakázku

Modul je navíc propojený i s dalšími aplikacemi – především s:

 • docházkovým a mzdovým systémem
 • nebo se systémy pro plánování dovolené.

To usnadňuje práci mzdové účetní, která si jednoduše přetáhne data do Mezd a nemusí nic zadávat ručně.

Napište nám

Máte o modul zájem?
 Neváhejte nás kontaktovat.

*
*
*
*
*
*